ສາມາດສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາໄດ້

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມນີ້:

EMAIL ADDRESS

FIRST NAME

LAST NAME

TITLE

MESSAGE

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມ

  • info@e-tmd.com

  • +856-(21) 213-256

  • FAX: +856-(21) 213-256

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

info@e-tmd.com
+856-(21) 213-256

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ໂທ: +856-(21) 212-412

FAX: +856(21) 911475

ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ເລກທີ 01000
ຕູ້ ປ.ນ 122, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສ.ປ.ປ ລາວ