ສາມາດສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາໄດ້

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມນີ້:

  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

  ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມ

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

  [email protected]
  +856-(21) 213-256

  ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
  ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  ກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

  ໂທ: +856-(21) 212-412

  FAX: +856(21) 911475

  ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ເລກທີ 01000
  ຕູ້ ປ.ນ 122, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  ສ.ປ.ປ ລາວ