ທ່ານ ນາງ ດາລານີ ພົມມະວົງສາ
ທ່ານ ນາງ ດາລານີ ພົມມະວົງສາຫົວໜ້າກົມ
ຊີ້ນໍາລວມ
ທ່ານ ໄຊສົມບັດ ບຸນນະຜົນ
ທ່ານ ໄຊສົມບັດ ບຸນນະຜົນຮອງຫົວໜ້າກົມ
ຊີ້ນໍາວຽກງານສະຖານທີ່ພັກແຮມ ແລະ ທຸລະກິດບໍລິການນໍາທ່ຽວ
ທ່ານ ສູນທອນ ທໍາມະວົງ
ທ່ານ ສູນທອນ ທໍາມະວົງຮອງຫົວໜ້າກົມ
ຊີ້ນໍາວຽກງານຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານບັນເທີງ